Alexa Alexa

MELINK WI-FI SMART SOCKET

Energy meter

Control and monitor power consumption over time

icon

Home Safety

Increase security at home with melink

icon

Set-up your schedule

Create a schedule, set-up a timer and build quick Tap & Go commands

icon

Group-up

Group and control all melink products

icon
Download app: Alexa Alexa
Shop

The MELINK WI-FI SMART SOCKET is a SMART HOME product, which can be remotely controlled using the intuitive MELINK application. The power strip allows you to add any electrical device to an intelligent management system at home, the office or garage, allowing to create a smart home environment. Control individual sockets and devices from anywhere, at any time.

Connecting standard home equipment to the Wi-Fi Smart Socket, such as radios, cooling fans etc allow them to become a remotely controlled integral part of a smart home system, although they are not SMART devices.

The French standard socket with a maximum current of 10A includes an energy meter function. This will allow you to control and view electricity consumption on an ongoing basis, detailed based on specific days, weeks, or months.

Through the MELINK application, it is possible to remotely control the socket – this guarantees additional security in the case of devices posing a threat in the absence of household members, e.g. iron, curling iron. It is also possible to set a schedule and a timer, which allow to turn the device on or off at a selected moment, for a specified period.

Group all MELINK electricity management devices to manage multiple products at the same time with one button or integrate them through MELINK “Tap & Go” commands, which allow to run pre-defined actions of different types devices with a tap of a button.

The free MELINK app is available for Android and iOS. It is easy to use and enables the user to operate all SMART HOME MELINK devices conveniently and remotely from anywhere in the world. The device is compatible with Amazon Alexa, Google Home and Apple SIRI intelligent voice assistant systems

360 rotate
360 rotate360 rotate

Watch video

Full specification

Wireless IEEE standards: Wi-Fi 2.4GHz (802.11 b/g/n)

Security mechanism: WPA/WPA2/AES128/TLS1.2

Socket size: 58x58x78mm

Voltage range: 230V~, 50 Hz, Max. 2300W

Max current: 10A

Socket Type: French

Power Meter Function

Timer Function

Countdown function

Schedule Timer

Status indication by blue LED

Compatible with the MELINK application

Compatible with Amazon Alexa, Google Assistant and Apple SIRI

photo3
icon-globalna-kontrola

Energy meter

Control and monitor power consumption over time

icon-globalna-kontrola

Home Safety

Increase security at home with melink

icon-globalna-kontrola

Set-up your schedule

Create a schedule, set-up a timer and build quick Tap & Go commands

icon-globalna-kontrola

Group-up

Group and control all melink products

icon-globalna-kontrola

Global Control

Remote control at anytime and anywhere in the world

icon-globalna-kontrola

Voice Control

Works with voice assistants Ok Google, Amazon Alexa or SIRI

Download

pełna specyfikacja MELINK WI-FI SMART SOCKET instruction manual

MELINK WI-FI SMART SOCKET instruction manual

IF YOU HAVE QUESTIONS: FAQ
highlight_off

Polityka prywatności

Zostałem poinformowany, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Vershold Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; kontakt: (i) e-mail: info@verstore.com (ii) adres do korespondencji: biuro Vershold Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16A z dopiskiem „verstore”; (iii) tel. kontaktowy: +48 22 376 27 91 lub +48 605 355 778;”
  2. Moje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży, w szczególności w celu realizacji złożonych przeze mnie zamówień; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych lub statystycznych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kierowania do mnie treści marketingowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej;
  3. Moje dane będą przechowywane na terenie EOG przez czas realizacji wyżej wymienionych celów, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików Cookies mogą być zapisywane poza terenem EOG, a w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać przekazany poza teren EOG i tam skrócony;
  4. Mam prawo do żądania od Vershold dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO;
  5. Jeżeli uznam, iż moje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mogę wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. Moje dane mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom, w szczególności, dostawcom usług i systemów informatycznych; operatorom logistycznym, pocztowym i kurierom; operatorom płatności oraz innym podmiotom, którym Vershold Poland powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Klientów;
  7. Aby lepiej zrozumieć jakie dane, w jakim celu zbieramy i do czego je wykorzystujemy zapoznaj się z Polityką prywatności.
OK